Mida AURA võib SINUST rääkida?

Klientidega suheldes, esitatakse mulle tihti samu küsimusi. Minu enda jaoks on kõik nii lihtne ja arusaadav, kuid inimesed, kes on teemaga vähem kokku puutunud, suhtuvad sellesse teatud eelarvamustega. Siin mõned enamesitatud küsimused ja vastused nendele.

MIDA AURA VÕIB MINU KOHTA RÄÄKIDA?
Aurapilt on huvitav ennekõige enesetunnestuslikust seisukohast ja annab inimesele võimaluse enesehinnanguks ja enesetäiendamiseks. Auravärvid aitavad inimesel mõista oma sisemaailma ja isiksuse eripära, märgata seost füüsilise ja vaimse seisundi vahel, kontrollida oma psühhoemotsionaalset seisundit, leida vahendeid enesehinnanguks ja enesetäiendamiseks. Aura värvide selguse ja levimise põhjal saab öelda, mida tunneme, millega tegeleme või kuidas teised meid mõjutavad ja ka seda, mis küsimustega antud eluetapis tegeleda tuleb.

KAS AURA NÄITAB HETKESEISU?
Jah! Energiat ei saa kimpu panna ja kinni siduda. Inimene on keeruline organism, täis tundeid, loogikat ja vaimujõudu, ja need omadused kajastuvad tema energiaväljas ehk auras. Aura on muutumises kogu aeg, mis on tingitud sellest, et tuleb juurde kogemusi ja teadmisi, mis muudavad vaateid elule ja arendavad isiksust. Aga just isiksusest lähtuvalt toimib see, kuidas me end ja oma maailma loome. Me kasvame ja areneme, kuid need muutused toimuvad tasapisi, mistõttu aura värvid näitavadki teatud eluperioodiks vajalikke energiaid. Seejuures võib üldine aura värv jääda muutumatuks aastateks, kuid võib muutuda ka mõne nädalaga.

KUIDAS SEE TOIMIB?
Tegemist on energiavälja mõõtmisega. Kõigel, mis eksisteerib, elab ja liigub on oma energiaväli. Füüsikas tunneme seda elektromagnetväljana, mis koosneb erinevatest, omavahel harmoonilistest sagedustest. Aurafotograafial on palju erinevaid väljundeid kuid põhialuseks on tänapäeva tehnoloogia areng, mis võimaldab ühendada iidsete kultuuride õpetusi kaasaegse teadusega. Selle tehnoloogia nimetuseks on ing. keeles “Biofeedback”, tõlkes “Biotagasiside”, sest füüsiline aura analüüs toimub bioloogiliste näitajate mõõtmiste kaudu.

HALB AURA VÕI HEA AURA?
Ei ole olemas head või halba aurat, igalühel on oma. Aura energiad peegeldavad isiku omapära. Kõik, millest ja kuidas mõtleme, tegeleme ja kellega suhtleme, tekitavad energiamustreid. Aura näitabki peamiselt inimese minapilti. Kui keegi tõesti usub, et on läbinisti halb, siis on ka tema aura seda. Aga olgem ausad, kes endast nii mõtleb? Eks meil kõigil on elus perioode, kus laseme end ebasoodsatest asjaoludes mõjutada, samas on ju ka vastupidiseid olukordi.

AURA JA TERVIS?
Aura mõõtmiseks kasutatakse erinevaid meetodeid. Kõige vanem on muidugi Kirliani pilt, milles tulevad esile energialained ise. Energiakiirte pikkuse, kuju ja terviklikkuse kaudu saab ka tervislikku seisundit analüüsida, kuid täpset diagnoosi esitada ikkagi ei saa. Sama on ka aura mõõtmisega (minu kasutatav meetod). Ennekõike on see isiksuse analüüs ja tervislikku seisundit saab vaadelda vaid üldises võtmes. Tervislik seisund kajastub auras, kuid võimalikud negatiivsed energiad võivad tekkida ka emotsionaalsest või vaimsest seisundist lähtuvalt. On olemas ka seadmeid, millega ei mõõdeta üldist aurat vaid iga organi energeetikat eraldi ja sellise meetodiga pannakse ka diagnoose, kuid ise ei ole selliste seadmetega lähemalt tutvuda saanud, mistõttu usaldusväärsust kinnitada ei saa.

MILLINE AURAVÄRV ON KÕIGE PAREM?
Ei ole paremat või halvemat auravärvi. Iga värv kajastab mingeid kindlaid omadusi, mis võivad olla positiivsed või negatiivsed. Universum on juba nii seatud, et kõigel on polaarsus, nii ka auravärvidel.
Nt.
PUNANE – elujõud -> stress
ORANŽ – loovus -> püsimatus
KOLLANE – optimism -> egoism
ROHELINE – armastus -> armukadedus
SININE – hoolitsus -> depressioon
VIOLETT – pühendumus -> empaatia puudus
VALGE – sensitiivsus -> ebareaalsus

KUI INIMENE KIIRGAB VALGUST, MIKS ME SEDA EI NÄE?
Aurafotograafia ajalugu ei saa mööda vene juurtega teadlasest Semyon Kirilianist, kelle eksperimendid taimede ja loomadega tõestasid, et kõik, mis eksisteerib, omab oma energiavälja ja selles esinevad vibratsioonid on omavahel seotud sagedustega. Heli, värvid, soojus, valgus ja magnetism erinevad üksteisest vaid vibratsioonide sageduse poolest. Elektromagnetlainete spekter on lõpmatult lai ehk valguseks nimetatakse spektriosa, mis jääb raadiolainete ja röntgendiapasooni vahele. Inimsilm suudab näha valgust, mis on vahemikus 400-700 nm e. punasest violetseni. Lisaks nähtavatele sagedustele on veel infrapuna ja ultraviolett sagedused. Nii nähtavad kui ka nähtamatud sagedused mängivad olulist rolli meie energeetikas. Ka teadus ja meditsiin kasutavad juba ammu nii nähtavaid värve kui ka infrapuna, röntgenit, elektromagnetlaineid ja bioenergeetikat diagnoosimiseks ja teraapiaks.

KUIDAS SAADA HARMOONILINE AURA?
Me elame pidevas muutumises ja muutuvas maailmas. On võimalik saavutada harmoonia, kuid järgmise muutusega see hajub. Ainult need, kes suudavad end välistest muutustest eraldada või nendega samaaegselt kaasa minna, saavad olla pidevas harmoonias. Kuid see ei ole võimalik ja ka vajalik. Keegi ei ole täiuslik! Täiuslikkus on see, mille poole peame püüdlema, sest protsess ise on oluline.