OSTUTINGIMUSED JA PRIVAATSUSTINGIMUSED

 ÜLDTINGIMUSED

Üldtingimused kehtivad kõigi Aura Vision OÜ, registrikoodiga 10973399, aadress Estonia pst. 17, Tallinn (edaspidi E-pood) ja klientide, kes vormistavad Aura Vision e-poes tellimuse ja identifitseerivad end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Klient) vahel.

Lisaks juhinduvad E-pood ja Klient omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest.

1.  E-POOD

1.1.  E-pood on Aura Vision OÜ poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük klientidele.
1.2.  Aura Vision on registreeritud kaubamärk.

1.3.  E-poel on õigus mistahes ajal teha pakutavasse teenusesse muudatusi.

2.4.  E-poel on õigus ühepoolselt muuta ostutingimusi ilma, et tekiks kohustus teavitada sellest eelnevalt.

2.  HINNAD

2.1.  Kõik hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu 22%.

2.2.  Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde. Ostetud toodetele lisandub transpordihind, mis arvutatakse ostukorvis.

2.3. Teave kauba kohta on esitatud Veebipoes vahetult kauba juures.

 2.4.  E-poel on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu peale Kliendi poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub E-pood tarnima Kliendile vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist

3.  OSTUKORV, TELLIMUSE SOORITAMINE,  ARVE TASUMINE

3.1.  Ostukorv luuakse hetkel, kui ostja klikib lingile “Lisa ostukorvi”.

3.2.  Ostukorvis olevate toodete arvu saab muuta lahtris „Kogus“, või tühistada tellitud toote.

3.3.  Tellimuse vormistamiseks sisestage nõutavad andmed. Valige tarneviis ja vajutage “Saadan”.

3.4.  Olge tellimuse vormistamise täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub ostetud toodete kiire ja probleemideta kohaletoimetamine.

3.5.  Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) alates sellest hetkest, kui tellimuse eest on tasutud 100% arve summast Aura Vision OÜ arvelduskontole v.a. lunamaksuga tellimise korral, kui loetakse müügileping sõlmituks arvates tellimuse sooritamisest.

3.6.  Toodete eest tasumine toimub arve alusel 5 päeva jooksul peale arve väljastamist.

3.7.  Teie tellimus ja arve tühistatakse juhul, kui Te ei ole 5 päeva jooksul, arvates arve väljastamisest tasunud ettemaksu.

3.8.  Müügiarve saadetakse Teile e-mailile koos tellimuse kinnitusega, hiljemalt 3 tööpäeva jooksul.

4.  TARNEAEG JA KOHALETOIMETAMISE TINGIMUSED

4.1  Kliendil on õigus valida kahe erineva kauba kättesaamisviisi vahel.

4.2  Kaubad toimetatakse Kliendini Eesti Vabariigi piires vastavalt valitud tarneviisi tingimustele.

4.3  Kauba väljasaatmine toimub 5 tööpäeva jooksul, peale müügilepingu jõustumist.

4.4.  Juhul, kui tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, ning muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest E-pood ei vastuta, kohustub E-pood teavitama Klienti, tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või e-maili teel 3 tööpäeva jooksul arvates Müügilepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punktile 3.5. ning ühtlasi teavitama tellitud toote kohaletoimetamise võimaliku tähtaja. Kliendil on õigus oma tellimus tühistada (vt täpsemalt punktidest 5.1. ja 5.3.) ning tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse pangakontole, millelt makse teostati.

4.5. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

5.  TELLIMUSE TÜHISTAMINE,  KAUBA TAGASTAMINE

5.1.  Kliendil on õigus tühistada oma tellimus peale seda kui on arve tasunud, kuid toodet pole veel kohaletoimetatud. Selleks tuleb saata Aura Vision e-maili aadressile sales@auravision.eu vastavasisuline teade koos arve numbriga ning oma arvelduskonto numbriga või helistada Aura Vision kontakttelefonil +372 545 111 41

5.2.  Peale toodete kättesaamist on E-poest tellitud 14-päevane tagastusõigus kehtiv ainult kasutamata kaupadele ja VÕS mõistes ainult eraisikutele! Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik. Kauba tagastuskulud katab tagastaja. Kauba sobivuse osas saab konsultatsiooni üldnumbrilt +37254511141 või e-maililt sales@auravision.eu

5.3. Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus, mille leiab
siit
ning saata see e-posti aadressile sales@auravision.eu hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

5.3.  Tellimuse tühistamisel punkti 4.4 või punktis 5.1 sätestatud juhul tagastatakse ostu eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Kliendi pangakontole esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates sellest, kui tellimus on tühistanud, v.a käesolevate tingimuste punktis 5.4 ja 5.2. sätestatud juhtudel. Tellimusest taganemise korral punktis 5.2 sätestatud juhul tagastatakse ostu eest tasutud summa Kliendi pangakontole esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise kohta teate saamisest ning tagastatud kauba saabumisest Aura Vision e-poe lattu.

5.4. 14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes.
Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

5.5.  Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.

5.6.  Tagastamisel kantakse raha üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Aura Vision OÜ-le

5.7. Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.

5.8.   Kui tagastatav toode on rikutud ja riknemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud E-poest,  ning toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on E-poel õigus keelduda tasutud summa tagastamisest, millest teavitatakse Klienti kirjalikult, tema kontaktides olevale meiliaadressile. Juhul, kui Klient ei ole sellega nõus, on tal õigus kaasata toote rikutuse kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Kliendi ja E-poe vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus põhjendamatuks.

5.9.  Toote saabumisel ilmnevate nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Kliendil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Aura Vision OÜ  kulul.

5.10.  Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Kliendi pangakontole esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

6.  VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD

6.1.  E-pood vastutab Kliendi ees ja Klient vastutate E-poe ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

6.2.  E-pood ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida E-pood ei saanud mõjutada ning mille saabumist E-pood ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

7. MUUD TINGIMUSED

Privaatsus

7.1.  Kõik E-poest ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

7.2.  E-pood võib edastada Kliendi isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Kliendile nt. postiiteenust osutavaile ettevõttele.

7.3.  E-pood jätab endale õiguse edastada Klienti puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub Kliendi või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

7.4.  Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

7.5. Tellimuste infot ja sellega seotud isikuandmeid säilitatakse üks kuu, analüütikat üks aasta.