E-poes sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avaldus

See on näidis!

(täitke ja saatke meiliga käesolev avaldus üksnes juhul, kui soovite lepingust taganeda)


Kellele — Aura Vision OÜ, Rg-kood 10973399, kontakt: sales@auravision.eu


Käesolevaga taganen lepingust nr. ( tellimuse number), mille esemeks on järgmine asi (tootekood ja tellitud toote nimetus)

— Tellimuse esitamise kuupäev ja asja kättesaamise kuupäev


— Tellija nimi


— Tellija aadress


— Tellija allkiri (ainult juhul, kui käesolev avaldus esitatakse paberil)


— Kuupäev